REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

ArteNe Oy / Saagadesign.com
Gustav Wasasgata 4
10600 Ekenäs/ Tammisaari
info@saagadesign.com
+358 40 411 6393

REKISTERIASIOISTA VASTAA

Kalle Palokankare
Angervonkuja 6
24280 Salo
kalle@saagadesign.com
+358 40 5535 117

REKISTERIN NIMI

Saagadesignin Asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietoja käytetään tilausten toimittamiseen sekä asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin vain jos asiakas on antanut siihen erityisen suostumuksensa, esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään seuraavat asiakastiedot:

Etu-, ja sukunimi
Toimitus- ja laskutusosoite
Sähköpostiosoite
Suotumus suoramarkkinointiin
Puhelinnumero
Asiakkaan tilaukset ja tilaustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään, seuraavissa tilanteissa:
Asiakas tilaa tuotteen
Asiakas tilaa uutiskirjeen

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei missään vaiheessa luovuteta asiakkaan ulkopuoliselle tahoille ilman henkilötietoja jättäneen osapuolen suostumusta. Muutoin voimme luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin henkilötietoja säilytetään tietokannoissa, jotka ovat suojattuja asianmukaisilla salauksilla. Palvelimet sijaitsevat valvotussa ja lukitussa ympäristössä.

Palvelinten sekä henkilötietojen käyttöoikeudet ovat rajattu käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet omaavat vain asiakaspaveluhenkilökunta ja ainoastaan niin kauan, kun toimivat kyseisissä työtehtävissä.

TARKASTUS- JA MUOKKAUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja muokata omia tietojaan suoraan rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä, jolloin pyyntö tulee esittää kirjallisena ja henkilöllisyys tulee todistaa ajokortin tai muun henkilöllisyystodistuksen jäljennöksellä.